احساس درد در قسمت بالای ساق و ساق پا از جمله مشکلات شایع است. درد ساق پا مانند یک حس تیز و کوبنده در این قسمت خود را نشان داده که که گاها شبیه به دردهای استخوانیست. اغلب افراد با انجام عادات ناسالم موجب بروز این درد می‌شوند. اما روش‌هایی برای درمان درد ساق پا وجود دارد.