ارجاع بیمار

دوستان و آشنایان خود را برای معاینه معرفی کنید.

راهی نو برای کمک به دوستان خود 

هدف ما در نویدفیزیو این است که تأثیر بیشتری بر جوامع اطراف خود بگذاریم. به منظور دستیابی به هدف خود، می خواهیم تا آنجا که ممکن است زندگی های بسیاری را تغییر دهیم، زیرا به چراغی از مثبت بودن در جوامع خود تبدیل می شویم. ما عاشق کمک به افراد برای رهایی از درد و رسیدن به پتانسیل کامل خود هستیم و در نتیجه در زندگی آنها تغییر ایجاد می کنیم.

چه کسی را می شناسید که به کمک ما نیاز دارد؟ به سادگی فرم زیر را پر کنید و ما اطلاعاتی در مورد نحوه کمک به آنها ارسال خواهیم کرد. ما با کمال میل به هر سؤالی که آنها در مورد وضعیت خود داشته باشند و اینکه چگونه می توانیم کمک کنیم پاسخ خواهیم داد. آنها از شما تشکر خواهند کرد و ما هم همینطور!